bg-1400
För bildemonterare

Får vi presentera en fantastisk affärsmöjlighet?!


Bilskrotningsförordning (2007:186)
Mål för alla uttjänta bilar ”34 § En bilskrotare skall, utöver det som sägs i 23-33 § och i den mån det är skäligt med hänsyn till bilskrotarens förutsättningar att påverka återanvändningen och återvinningen av uttjänta bilar, vidta de åtgärder som behövs för att de mål för återanvändning och återvinning som anges i 6 § förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar nås i fråga om alla uttjänta bilar i Sverige räknat som ett årligt genomsnitt per bil.”Som i dag är 95 %.
För att läsa hela bilskrotningsförordningen (klicka här)

Detta skulle man bara drömma om i andra branscher...

Tänk att det finns en lag som föreskriver att kunderna måste vända sig till bildemonteringsbranschen!

Naturligtvis står det bilägaren fritt att välja bildemonterare, men det är enklare att bli en efterfrågad bilåtervinnare om du är ansluten till BilRetur.


BilRetur är ett bolag som är specialiserat på bilåtervinning. Ägarna Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund och Stena Recycling, samarbetar med bilproducenterna med gemensamma mål
att öka återanvändning och återvinning.


BilRetur är inte bara ett återvinningsföretag för hantering av ELV-fordon det är även en marknadsplattform för dig som ansluten bildemonterare. Det innebär bättre affärsförutsättningar både mot bilägarna och bilproducenterna genom ett rikstäckande system för hantering av ELV-fordon. Dessutom får du tillgång till modern återvinningsteknik.
Logo

BilRetur    |    Adress: Karlavägen 14 A    |    Postnummer: 114 31 Stockholm    |    Telefon: 08-7016370    |    Fax: 08-7016372    |    E-postadress: info@bilretur.se
Länk till: BilRetur folder

Länk till:
Gröna listan

Länk till:
BilRetur kickoff
En bra branschstruktur, en kvalitetssäkrad inre och yttre miljö, samt generellt en hantering av ELV-fordon ur både klimatsmart och resurssnålt perspektiv, det är målen för BilRetur. För dig som demonterare innebär BilRetur en bättre affärsmöjlighet, som du redan läst här ovan. Bildemonterare i BilRetur är inte bara auktoriserade av länsstyrelsen, alla bildemonterare i nätverket är miljö - och kvalitetscertifierade.

Insamlingssystemet SBR/Bilretur:

SBR/Bilretur är sedan 2014 ett insamlingssystem inte bara för uttjänta bilar utan även för blybatterier i allmänhet. Systemet har en mycket god nationell täckning och representation. Ett medlemskap i SBR/Bilretur innebär per automatik även ett medlemskap i insamlingssystemet för både ELV (Directive 2000/53/EC - the "ELV Directive"  ) och blybatterier. I varje uttjänt bil sitter också ett batteri. Och i de miljöer, allt från bilverkstäder till bensinmackar och bilförsäljning, där bilar hanteras på ett eller annat sätt uppstår avfall. Bilar och batterier följer varandra i kretsloppet från producent till insamlare och återvinnare. SBR/Bilretur är en ekonomiskt rationell insamlingslösning där miljön blir den stora vinnaren i slutänden.

Producent
Enligt Naturvårdsverkets förordning om Producentansvar för batterier (2008:834) ska den som importerar eller tillverkar batterier och säljer dessa i Sverige betraktas som producent. I korthet innebär producentansvaret att den som säljer nya batterier också ska se till att batterierna samlas in för återvinning när de kasseras. Du kan läsa mer om detta på Naturvårdsverkets hemsida. Våra anslutna producenter uppfyller sitt producentansvar och medverkar till en nära och ändamålsenlig insamling. Hör av dig till oss om du också vill bli medlem.

Insamlare
SBR/Bilreturs insamlingssystem för batterier är en mötesplats för producenter och insamlare på riktigt. Våra insamlare representeras av branschkunnigt folk som känner till de utmaningar en säker hantering av miljöfarligt avfall innebär. Kärnan i nätverket utgörs av bildemonterare men alla aktörer som samlar in och hanterar blybatterier är välkomna att ansluta sig.
Vi strävar mot:
Bättre ersättningsnivåer för våra material
Rimliga anslutningsavgifter
Rationella arbetsmetoder
Vi tror att goda ekonomiska incitament och hög tillgänglighet alltid skapar förutsättningar för en bättre insamling.

För mer information kontakta oss på e-postadressen info@bilretur.se