Bilretur är biltillverkarnas nätverk för att hantera den uttjänta bilen.

Hitta din auktoriserade bildemonterare

Hur gör jag för att bli av med min uttjänta bil?

Vad ska jag tänka på när det är dags att återvinna/skrota bilen?

Rätt svar på Gissa Bilen på automässan 2023!

Märke: Nissan
Modell: Leaf
Vikt: 943 kg

Stort grattis till Emelie , Fredrik och Ali som gissade rätt! Stort tack till alla som deltog och till alla som besökte oss på mässan.

Välkommen till BilRetur

Bilproducenternas nätverk för att ta hand om den uttjänta bilen

Hit kan du tryggt vända dig när det är dags att göra sig av med den uttjänta bilen. Målsättningen är att det via BilRetur ska vara enkelt att hitta till din närmaste bildemonterare och få hjälp att lämna den uttjänta bilen för återvinning.

Alla bildemonterare i BilRetur är auktoriserade av länsstyrelsen. De är också miljö – och kvalitetscertifierade, det innebär att årliga kontroller av företagets utförs där man granskar efterlevnaden av de lagar och regler som gäller för bildemonterings verksamheten.

Väljer du att lämna din bil till någon av de bildemonterare som är anslutna till BilRetur väljer du också en miljöklok lösning för återvinning av din uttjänta bil. Då vet du att din bil tas om hand av kompetent personal, och att återvinningen sker enligt lagkrav, producenternas anvisningar samt med hänsyn till miljön. Du kan vara säker på att din bil avregistreras och du blir avförd som ägare då alla bildemonterare har de tillstånd från länsstyrelsen som krävs.

Ett nationellt nätverk av länsstyrelsen auktoriserade bildemonterare

För dig som är bildemonterare

Får vi presentera en fantastisk affärsmöjlighet?!