För bildemonterare

Får vi presentera en fantastisk affärsmöjlighet?!

Bilskrotningsförordning (2007:186) Mål för alla uttjänta bilar ”34 § En bilskrotare skall, utöver det som sägs i 23-33 § och i den mån det är skäligt med hänsyn till bilskrotarens förutsättningar att påverka återanvändningen och återvinningen av uttjänta bilar, vidta de åtgärder som behövs för att de mål för återanvändning och återvinning som anges i 6 § förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar nås i fråga om alla uttjänta bilar i Sverige räknat som ett årligt genomsnitt per bil.”

Som i dag är 95 %.
För att läsa hela bilskrotningsförordningen (klicka här)

Detta skulle man bara drömma om i andra branscher…
Tänk att det finns en lag som föreskriver att kunderna måste vända sig till bildemonteringsbranschen!

Naturligtvis står det bilägaren fritt att välja bildemonterare, men det är enklare att bli en efterfrågad bildemonterare om du är ansluten till BilRetur.

BilRetur är ett bolag som har medlemmar som är specialiserat på bilåtervinning. Ägarna till BilRetur är Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund och Stena Recycling AB.

Vi samarbetar med bilproducenterna med gemensamma mål att öka återanvändning och återvinning.

BilRetur är inte bara ett återvinningsföretag för medlemmarna att kunna hantera ELV-fordon. Det är även en marknadsplattform för dig som ansluten bildemonterare. Det innebär bättre affärsförutsättningar både mot bilägarna och bilproducenterna genom ett rikstäckande system för hantering av ELV-fordon. Dessutom får du tillgång till information om modern återvinningsteknik. Du blir en del av ett nationellt nätverk inom bilindustrin.

BilRetur folder

En bra branschstruktur, en kvalitetssäkrad inre och yttre miljö, samt generellt en hantering av ELV-fordon ur både klimatsmart och resurssnålt perspektiv, det är målen för BilRetur. För dig som demonterare innebär BilRetur en bättre affärsmöjlighet, som du redan läst här ovan. Bildemonterare i BilRetur är inte bara auktoriserade av länsstyrelsen, alla bildemonterare i nätverket är miljö – och kvalitetscertifierade.

Insamlingssystemet via Bilretur medlemmar:

Bilreturs medlemmar har möjlighet att även kunna ta emot utbyta/uttjänta bildelar som exempelvis blybatterier eller andra utbytta delar från bilen. Denna tjänst är inte kostnadsfri, det är upp till varje medlem i BilRetur att avgöra till vilken kostnad det kan göras.

När det gäller specifikt batteri insamlas kan du läsa mer om detta på Naturvårdsverkets hemsida.

För mer information kontakta oss på e-postadressen info@bilretur.se