gotland

Kampanj Gotland 2019

Städa bort din uttjänta bil pågår under maj till juni

Att göra en miljöinsats och samtidigt få mer plats på tomten eller i garaget är en klok investering. Att det dessutom är enkelt och utan kostnad att bli av med sin uttjänta bil gör saken än bättre för både plånbok och miljön.

Som bilägare har du ett ansvarar för din bil även sedan du tagit den ur bruk. Uttjänta bilar är farligt avfall eftersom de innehåller vätskor och delar som är farliga för miljön. Syftet med denna kampanj är att säkerställa en korrekt miljöhantering av den uttjänta bilen. Din uttjänta bil ingår då i kretsloppet för återvinning och skapar goda miljövärden för oss alla, det tycker vi är viktigt.

Det bästa sättet är att göra anmälan via mail, du får ett automatsvarsmail från den bilåtervinnare du valt. Har du kvarvarande funderingar kan du ta direkt kontakt med bilåtervinnaren för att få dessa avklarade. Om du inte har mail finns det naturligtvis möjlighet att göra en beställning via telefon. Men det kan vara många som ringer som gör det svårt att komma fram på en gång, men ge inte upp bilåtervinnaren vill hjälpa dig.

Från det att du gjort din anmälan tills att din uttjänta bil/bilar hämtas blir en uppgörelse mellan dig och den bilåtervinnare du valt. Det är viktigt att du som bilägare ser till att bilen kan hämtas upp från en körbar väg. Att få bilen upphämtad är kostnadsfritt, men det förutsätter att bilen inte innehåller skräp/avfall som inte tillhör bilen, om så skulle vara kan en avgift tas ut.

Det är viktigt att du kan legitimera dig och att du har dokument som styrker att du äger den bil som skall hämtas eller att du har fullmakt att göra denna beställning

Dessa bilåtervinnare samarbetar vi med;

Bro bilskrot AB
Bro Ekes 200, Visby
mail: brobilskrotab@tele2.se
tel. 0498-272722
Hemsida

Skrotfrag AB
Broväg 30, Visby
mail: visby@skrotfrag.se
tel. 0498-212850
Hemsida