check out our diamond art selection for the very best in unique or custom, handmade pieces from our wall hangings shops.

Hitta närmaste bildemonterare2

Bildemonterare auktoriserade av länsstyrelsen med tredjeparts miljöcertifiering

Bildemonterarna är indelade efter län, klicka på kartan eller på länen till höger om kartan för att komma till önskat län.

Alla bildemonterare i BilRetur är auktoriserade av länsstyrelsen. De är också miljö – och kvalitetscertifierade, det innebär att årliga kontroller av företagets utförs där man granskar efterlevnaden av de lagar och regler som gäller för bildemonterings verksamheten.

Detta säkerställer att din uttjänta bil hanteras på ett så miljöriktigt sätt som möjligt, du kan även känner dig säker på att din bil skrotas bort korrekt då dessa företag har de tillstånd som krävs för att du ska tas bort som ägare på bilen.

Information om vad du måste tänka på  när du ska skrota bilen hittar du genom att < klicka här >

Län

Bildemonterarna är indelade efter län, klicka på kartan eller på länen till höger om kartan för att komma till önskat län.

Alla bildemonterare i BilRetur är auktoriserade av länsstyrelsen. De är också miljö – och kvalitetscertifierade, det innebär att årliga kontroller av företagets utförs där man granskar efterlevnaden av de lagar och regler som gäller för bildemonterings verksamheten.

Detta säkerställer att din uttjänta bil hanteras på ett så miljöriktigt sätt som möjligt, du kan även känner dig säker på att din bil skrotas bort korrekt då dessa företag har de tillstånd som krävs för att du ska tas bort som ägare på bilen.

Information om vad du måste tänka på  när du ska skrota bilen hittar du genom att < klicka här >