Tänk på när du skrotar bilen

Att tänka på när du skrotar bilen

Om du lämnar din uttjänta bil för skrotning/återvinning till någon som inte är auktoriserad, så saknar de möjlighet att administrativt skrota bort bilen i fordonsregistret. Det innebär stor risk att du kvarstår som ägare till en bil som du inte längre har kvar, med allt vad det kan innebära.

För att undvika detta, följ råden nedan.

Viktiga papper för dig som vill lämna ifrån dig din uttjänta bil!

– registreringsbevis, del 2 lämnas endast efter att ha fått mottagningsbevis, kvitto från auktoriserad bildemonterare
– mottagningsbevis, kräv det när du lämnar ifrån dig din uttjänta bil för skrotning
– legitimation, på den som hämtar din uttjänta bil, men även på dig som äger bilen
– om någon annan lämnar bilen åt dig krävs en fullmakt.

Registreringsbevis och legitimation. 
Ta med legitimation och den gula delen (del 2) av det senaste registreringsbeviset när du lämnar bilen. Om du tappat bort det eller inte vet om du har det senaste, beställ ett nytt och vänta tills det kommer med posten innan du lämnar bilen för skrotning.

Du beställer ett nytt genom att ringa 0771-25 25 25 eller via www.transportstyrelsen.se

När du lämnar din uttjänta bil för skrotning ska du få ett mottagningsbevis, kvitto, där det tydligt framgår vem som tagit emot din uttjänta bil och att bilen ska skrotas.

Godkända bildemonterare av länsstyrelsen har tillgång till att göra detta direkt i transportstyrelsens it-system. Men det är viktigt att du får en kvittens på detta när du lämnar ifrån dig din uttjänta bil. 

Om det finns skatt tillgodo på bilen så betalas den ut till dig av Transportstyrelsen.

Går inte bilen att köra till skrotning? 
Framgår det inte av informationen att din närmaste bildemonterare erbjuder hämtning så behöver det inte betyda att de inte har den servicen. Ring din närmaste bildemonterare om du är i behov av hämtning, har han inte den servicen själv kan han säkert ge dig information vart du ska vända dig för att få den hjälpen. Kostnaden för denna tjänst varierar då det kan vara stora skillnader i hur bilen är tillgänglig för hämtning. Ring alltid till den bildemonterare som du valt för att stämma av kostnaden.

För din trygghet, kräv mottagningsbevis av den som hämtar din uttjänta bil. Det finns tyvärr oseriösa aktörer på marknaden som kan skapa problem för dig som vill bli av med din uttjänta bil!

Bilägarens ansvar för sin bil
Så här skriver Miljödepartementet (Nyhetsbrev M2007:14) om lagens krav på ägaren till en uttjänt bil:
Övergivna bilar och bilar som inte förvaras på rätt sätt kan börja rosta och på sikt läcka miljöfarliga ämnen. Enligt miljöbalken är det förbjudet att skräpa ned utomhus eller orsaka att ämnen släpps ut som medför eller kan medföra en förorening i mark eller vatten. Bilägare har därför ett ansvar för att förvara sin bil på ett riktigt sätt eller lämna in den för skrotning.