Så här återvinns din bil

Skrotning/återvinning av din uttjänta bil ger en positiva effekt på vår miljö.

Som exempel; Återvinning av 1 ton järn från den uttjänta bilen sparar över 1 ton i koldioxidutsläpp.

Att återvinna aluminium ger ännu större energibesparingar då det är mer energikrävande att framställa än järn. Återvinning av aluminium sparar 95 procent av energin jämfört med att framställa aluminium från grunden av ny malm.

Bilen

Bilar i Sverige har i snitt en ålder av 17 år innan de skrotas.

Bilskrot = Bilåtervinning

Hos bildemonteraren miljösaneras bilen på allt farligt avfall som: oljor, glykol, airbags, AC-gas och andra vätskor. Även batterier, rutor, däck, fälgar och delar som kan återanvändas saneras.

Vi jobbar för att så mycket som möjligt av den uttjänta bilen ska kunna återanvändas eller återvinnas.

Fragmentering

Karossen som är kvar från återvinningen av bilen transporteras sedan på ett miljöeffektivt sätt till fragmentering. Där sönderdelas bilen och sorteras i olika fraktioner. Fraktionerna sorteras och renas sedan i ytterligare ett steg.

Smältverk

Fraktionerna från fragmenteringen går sedan vidare till ett smältverk för att bli ny stål- och aluminiumråvara. Lätta fraktioner från fragmenteringen som återstår av stoppning från bilstolar och tyger från inredningen går till värmeverk där energin återvinns.

Nytillverkning

Stål och aluminium samt andra metaller går sedan tillbaka till exempelvis bilindustrin där den används i nytillverkning av bilar. Stål, aluminium och de flesta andra metaller kan återvinnas nästan hur många gånger som helst.